Ekeborg Fastigheter

Välkommen

Ekeborg är en gård som ligger utanför Enköping, vi arrenderar ut jordbruks och betesmark, lantbrukslokaler, bostäder och sommarstugor.

Kontaktuppgifter

Frösthult Ekeborg 1

+4617120680

info@ekeborgfastigheter.se

Måndag-fredag: 8:00-18:00