Download Movie Girl (2018)

Öppenvård kallar vi de åtagande vi har där ungdomen inte bor i någon av våra fastigheter/lägenheter utan  tex med vårdnadshavare, familjehem, eget boende mm. Det kan vara en del av vår vårdkedja men också direktplacering. Öppenvården är individuellt planerad i genomförandeplan utifrån behov och uppdrag från ungdomen, vårdnadshavare och placerande kommun. Vårdinsatsen är individuell, oftast styrt i avtal med placerande kommun där antal timmar av faktisk vårdinsats anges, syfte med insatsen och vad den ska innehålla. Det har tex innehållit ”två timmar tre gånger i veckan, fritidssysselsättning för att underlätta och avlasta vårdnadshavare. Träning i socialt samspel med andra. Drogtester.” eller ”Insats varje vardagsmorgon i syfte att ungdomen ska komma iväg till skolan. Mål att klara grundskolebetyg”.

Möjlighet att komma i kontakt med personal som är insatt i ungdomens problematik per telefon på Ekeborg för ungdomen och dennes vårdnadshavare eller andra finns dygnet runt.

Kontaktpersoner utses och ett mindre antal personal arbeter runt en ungdom i öppenvård men behandlingsplanering och planering för vardagen för ungdomen tas upp i hela personalgruppen på behandlingskonferenser, handledningar och överföringar mellan arbetspass som ger delaktighet från samtlig personal.