Ekeborg Behandlingshem

Ekeborg Behandlingshem ligger i Växjö, Småland. Ekeborg startade 1993 och har en etablerad och lång erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar. Ekeborg Behandlingshem drivs sedan 1993 som ekonomisk förening där alla delägare är verksamma i behandlingsarbetet och i driften av verksamheten.

Här utgår vi från ungdomens individuella behov och erbjuder, förutom dygnet runt vård och behandling, även ett utslussningsarbete i vårt mellanvårdsboende och/eller i våra behandlingslägenheter för dem där planeringen inte ser annorlunda ut. Vi har lång erfarenhet av att flexibelt möta upp utifrån styrkor och svårigheter och kan ta emot placeringar både på HVB, i någon av våra lägenheter eller i öppenvård.

Vår uppfattning är att de flesta beteenden är inlärda och att alla har möjlighet att lära sig nya beteenden och nya sätt att tänka för att lösa problemsituationer, därför tar vi vår utgångspunkt i KBT (kognitiv beteendeterapi).

Målgrupp

Pojkar och flickor, med psykosocial problematik placerade enl. SoL eller LVU, 13-19 år.

Barn och unga som vistas i olämpliga miljöer, som kan ha begått enstaka brott som kan ha provat att dricka alkohol eller ta droger och har omfattande frånvaro från skolan.

Ekeborg tar inte emot ungdomar där drogproblematik är huvudproblematik.

Inledande förfrågan sker till placeringsansvarig Inga Axbrink 0470-66803. Därefter planeras studiebesök (antal efter behov) på Ekeborg, och/eller annan plats, med information om verksamheten och ungdomens problematik. Därefter bedöms om Ekeborg kan tillgodose barnets/den unges behov och i vilken form behovet kan tillgodoses av verksamheten.  Detta utifrån barnets/den unges individuella behov samt med matchning mot aktuell grupp på Ekeborg.