Kategoriarkiv: Uncategorized

Streaming Full Movie Little Italy (2018)

Ekeborg Behandlingshem är beläget i Öjaby, en stadsdel med huvudsakligen villabebyggelse i utkanten av Växjö. Fastigheterna, behandlingshemmet och vårt mellanvårdsboende ligger inbäddad i en stor lummig och grönskande tomt inte långt från Helgasjön. Växjö ligger centralt i Sydsverige, vilket underlättar vårt arbete vid placeringar från orter utanför länet.

På Ekeborg finns 6 platser, vi tar emot pojkar och flickor mellan 13-19 år . I vårt mellanvårdsboende, 86an,  finns 2 platser, 16 -19 år.

Ekeborg erbjuder struktur i form av regler, rutiner och stöd. Barnet/den unge ska bemötas utifrån sina individuella svårigheter och sina individuella resurser i syfte att nå en positiv utveckling genom att verksamheten arbetar med att lyfta fram positiva egenskaper och beteenden för att stärka dessa och bryta destruktiva mönster. På Ekeborg arbetar vi med att barnet/den unge får träna på att befinna sig i sociala sammanhang och miljöer.


Barnen/de unga ska gå i skolan alternativt ha en praktikplats och Ekeborg ska ha regelbunden kontakt med skolan samt erbjuda stöd i skolarbetet. De två kontaktpersoner som utsetts för barnet/den unga har bl.a. ansvar för samarbetet med vårdnadshavaren för att nå en gemensam syn och ge familjen stöd i bemötande av barnet samt arbeta med att stärka föräldrarollen. Insatsen utvärderas och dokumenteras regelbundet tillsammans med barnet/den unga, vårdnadshavare och socialtjänsten.


88an är Ekeborgs mellanvårdsboende och är del i en vårdkedja med två platser för barn/unga från 16 år till och med 19 år. Barn/unga som placeras på 86an ska ha inlett sin vård på Ekeborg och bedömts ha nått mognad för ett större ansvarstagande och självständighet. Barnet/den unge behåller de kontaktpersoner de haft och de har daglig kontakt med personalen på Ekeborg. Vårdens innehåll består av individuellt utformat stöd och av att träna vardagliga färdigheter i att sköta ett självständigt boende.


Mål och delmål planeras individuellt för varje barn tillsammans med barnet själv vårdnadshavare och socialtjänst i utifrån behovsområdena i BBiC. Kontinuerliga drogtester, urinprovtagning och salivtest,  genomförs. Individuell psykoterapi med KBT-inriktning erbjuds samt färdighetsträning utifrån DBT i grupp.